happycamp ro termeni-şi-condiţii 002
happycamp ro termeni-şi-condiţii 003
Biroul de rezervări:
Tel. Romania: +40 (0)723678867
Tel. Italia: +39 320 223 2274
Happy Holidays
Rezervă următoarea vacanţă!
Căutarea ta

Termeni şi condiţii

Termeni & Condiţii generale
Acest contract este guvernat de decretul legislativ n. 79 din 23.05.2011, a Directivei 90/314/CEE, ale  Convenţiilor internaţionale în materie şi în special Convenţia de la Bruxelles din 23 aprilie 1970, intrată în vigoare  prin legea nr 84 din 27 decembrie 1977 şi nu în ultimul rând al Codului Civil. Responsabilitatea Happy Camp Family Holidays în calitate de organizator de sejururi pentru călători şi ale lucrurilor în proprietatea lor este reglementată de legile şi convenţiile internaţionale mai sus menţionate. Responsabilitatea Happy Camp Family Holidays nu poate depăşi limitele legilor şi convenţiilor menţionate.
Addendum - Condiţiile generale ale contractului de vânzare pentru fiecare serviciu turistic în parte
Contractele pentru oferte doar de cazare, sau transport sau alte servicii, nu pot fi încadrate în ramura pachetelor turistice, fiind reglementate de dispoziţiile CCV: art. 1, n.3 şi n. 6, art. de la 17 la 23, art. de la 24 la 31, în legătură cu punctele relative ale contractului de organizare.
Condiţii contractuale
Pentru aceste contracte se aplică clauzele Decretului Legislativ n. 79 din 23.05.2011. Aplicarea clauzelor nu implică proiectarea pachetelor turistice. Expresia “ pachet turistic” este înteleasă în interiorul clauzelor ca şi vânzare pentru fiecare serviciu turistic în parte.
Nevoi speciale ale turistului
Turistul este obligat să comunice în scris orice exigenţă deosebită / nevoie specială în momentul rezervării. Happy Camp Family Holidays îşi rezervă dreptul de a le accepta şi comunica în scris, verificând în prealabil cu furnizorii săi posibilitatea de a oferi serviciul menţionat.
Societatea va trebui să comunice în scris către agenţie, care la rândul său va comunica turistului eventuale costuri suplimentare.
Obligaţia de a oferi asistenţă
Organizatorul este obligat să dispună de necesarul pentru a oferi asistenţă consumatorului stabilit de criteriul de diligenţă profesională exclusiv legat de obligaţiile pe proprie răspundere stabilite prin lege sau contract. Organizatorul nu este responsabil pentru nerespectarea de către vânzător ale propriilor obligaţii în respectul consumatorului.
Participări şi –Regulamente
Participarea la sejur este conclusă de confirmarea scrisă a ofertei din partea di Happy Camp Family Holidays. Confirmarea participării derivă din plata avansului de 25% din preţul întreg, de achitat în momentul rezervării sau în momentul primirii ofertei scrise, după indicaţiile specificate în document. Restul plăţii va fi achitat cu cel puţin 45 de zile înainte de data de cazare sau după indicaţiile specificate în document. Nerespectarea termenului contractual atrage după sine anularea  rezervării, oferind dreptul a Happy Camp Family Holidays să considere oferta ca fiind refuzată de către turist.
Politica de anulare
Anularea sejurului ofera dreptul de a vi se restitui suma platita din care va fi retinut costul viramentului bancar si eventualele penalizari si costuri acoperite pentru anularea serviciilor si cazarii.
Penalizarile in caz de anulare a rezervarii pentru vacante pana pe 31 iulie 2021:
  • Nu sunt penalizari pentru anulari efectuate cu pana la 21 de zile inainte de data sosirii;
  • De la 20 la 9 zile inainte de cazare: penalizare 50% din pretul total al rezervarii
  • De la 8 la 4 zile inainte de cazare: penalizare 75% din pretul total al rezervarii
  • De la 3 zile inainte de cazare: penalizare 100% din pretul total al rezervarii
Penalizarile in caz de anulare a rezervarii pentru vacante cu data cazarii incepand din 31 iulie 2021 
  • Nu sunt penalizari pentru anulari efectuate cu pana la 30 de zile inainte de data sosirii;
  • De la 29 la 9 zile inainte de cazare: penalizare 50% din pretul total al rezervarii
  • De la 8 la 4 zile inainte de cazare: penalizare 75% din pretul total al rezervarii
  • De la 3 zile inainte de cazare: penalizare 100% din pretul total al rezervarii
Reclamaţii
Consumatorul, conform D.L. n. 79 din 23.05.2011 trebuie să trimită propria reclamaţie prin corespondenţă cu confirmare de primire către Organizator în maxim 10 zile lucrătoare de la data de decazare. Orice lipsă sau nemulţumire trebuie făcută prezentă direct în locul prestării seriviciului pentru a permite Organizatorului posibilitatea de găsi soluţii în timp util.
Compensaţii
Cererile pentru eventuale compensaţii pentru inutilizarea unor serivicii vor trebui transmiste către Happy Camp Family Holidays în maxim 10 zile de la data de decazare, altfel nu va fi considerată. Ȋn lipsa unui acord va fi contactac forumul competent cu acelaşi sediu ca agenţia organizatoare.
Responsabilitate
Responsabilitatea agenţiei Happy Camp Family Holidays faţă de turişti şi faţă de lucurile lor personale este reglementată de legi şi convenţii internaţionale de competenţă organizativă de sejururi şi prestări servicii în vigoare din momentul semnării contractului, care implică verificarea responsabilităţilor (în special D.L. n. 79 din 23.05.2011) . Responsabiliteatea Happy Camp Family Holidays nu poate depăşi limitele prevăzute de aceste legi şi convenţii.
 Anularea şi Modificarea vacanţei
Happy Camp Family Holidays conform art. 10 legea 1084 din 27.12.77 şi directivei 90/314/CEE poate, fără compensare, să anuleze contractul, total sau parţial, fără alte obligaţii, în afară de restituirea sumei achitate. Ȋn cazul anulării contractului înainte de a data de cazare, Happy Camp Family Holidays trebuie să ramburseze total suma achitată de către client.  Ȋn cazul anulării contractului deja în vigoare, Happy Camp Family Holidays va lua în considerare orice acţiune în interesul clientului; ambele părţi vor trebui sa ajungă la un comun acord, in manieră echitabilă pentu fiecare. Cotele pot varia în funcţie de schimbul valutar sau de costurile serviciilor turistice. Ȋn cazul în care cresc cu peste 10% clientul are posibilitatea de a renunţa la sejur comunicând decizia în maxim 24 de ore de la creşterea valorii. Happy Camp Family Holidays răspunde doar de ce este prezentat în propriul catalog (doar eventuale modificări aduse sau “Errata Corrige” care vor fi comunicate de către Happy Camp Family Holidays în momentul rezervării).
Licenţa
Happy Camp Family Holidays şi Arena Tourist srl număr de licenţă: 4481/06 data 11/08/2006
Poliţa de asigurare
Happy Camp Family Holidays
HappyCamp S.p.A.
Vittoria Assicurazioni 670/35/905770 – 670/14/905174
Comunicat obligatoriu conform art. 17 al legii “6 Febbraio 2006 n. 38”: legea italiană sancţionează penal infracţiunile de prostituţie şi pornografie infantilă chiar dacă vor fi înfăptuite în străinătate.
Comunicazione all’Amministrazione della Provincia di Verona, Ufficio Turismo, effettuata in data 5.10.18.
happycamp ro termeni-şi-condiţii 004