Boek uw vakantie!
Uw zoekopdracht

Normen en voorwaarden

Voorwaarden & Condities
Het contract is geregeld door de volgende voorzieningen en het wetsvoorschrift n. 79 van 23.05.2011, en door de richtlijn 90/314/CEE, door de betreffende internationale overeenkomsten en in het bijzonder door de Conventie van Brussel van 23 april 1970, wettelijk van kracht gegaan op 27 december 1977 n. l084, zoals ook door de betreffende voorzieningen volgens het burgerlijk wetboek en de overige interne rechtsnormen, voor zover niet afwijkend van de voorzieningen van dit contract. De aansprakelijkheid van Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist Srl als organisator van reizen, ten opzichte van de reizigers en hun bezittingen, is geregeld door de betreffende wetten en door de hierboven vermelde internationale overeenkomsten. De verantwoordelijkheid van Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist srl mag de grenzen van de aangegeven wetten en conventies niet overschrijden.
Toevoegsels - Algemene condities en regels volgens het contract voor de verkoop van de afzonderlijke diensten voor het toersme
De contracten die uitsluitend betrekking hebben op het verblijf, vervoer of anderen en niet beschouwd kunnen worden als een specifiek onderdeel van het werkterrein van een reisorganisatie of een toeristenpakket, zijn geregeld door de volgende voorschriften van de CCV: art. 1, n. 3 en n. 6, artt., van n. 17 tot 23, van art.n. 24 tot 31 en moeten dus worden gezien met betrekking op de overeenkomende vormen van het verkoopcontract van de afzonderlijke toeristendiensten.
Voorwaarden van het contract
Op deze contracten zijn tevens de volgende algemene voorwaarden voor de verkoop van toeristenpakketten, hier boven vermeld, van toepassing: n. 79 van 23.05.2011. De toepassing van deze voorwaarden is absoluut niet bepalend voor de vorm van de betreffende contracten als specifiek geval van een toeristenpakket. De terminologie van de genoemde voorwaarden betreffende het verkoopcontract voor het toeristenpakket (reisorganisatie enz.)moet dus worden gezien met betrekking op de overeenkomende vormen van het verkoopcontract van de afzonderlijke toeristendiensten.
Bijzondere eisen van de reiziger
De reiziger is verplicht, om eventuele bijzondere persoonlijke eisen, schriftelijk mede te delen via zijn reisbureau, op het moment van de reservering. Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist srl behouden zich het recht voor om deze schriftelijk te accepteren, na de beschikbaarheid gecontroleerd te hebben bij de instellingen die de diensten moeten verlenen. De organisatie moet het reisbureau schriftelijk antwoorden en deze zal de reiziger de extra kosten voor deze speciale diensten, indien mogelijk, mede moeten delen.
Assistentieplicht
De organisator is verplicht om de cliënt assistentie te verlenen, voor zover in overeenstemming met zijn werkterrein en uitsluitend met betrekking op de wettellijke of door het contract vastgestelde plichten. De organisator is niet aansprakelijk ten opzichte van de klant voor het niet nakomen van de plichten van de dienstverlenende instelling.
Inschrijvingen en --reglementen
De inschrijving voor de reis wordt als effectief beschouwd na de schriftelijke bevestiging voor de plaatsen door Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist srl. De bevestiging van de inschrijving is ondergeschikt aan de ontvangst van het bedrag van inschrijving en van 25% van het voor de reis verschuldigde bedrag, welke betaald dient te worden op het moment van de boeking of op het moment van ontvangst van de boekingsbevestiging. Het uitstaande saldo zal niet later dan 45 dagen voor de aankomstdatum betaald moeten worden of zoals aangegeven op de boekingsbevestiging. Het niet nakomen van deze regels geeft Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist srl het recht de reservering als geannuleerd te beschouwen.
Annuleringen

Annuleringen
Het annuleren van de vakantie geeft in de volgende gevallen recht op terugbetaling van (een deel van) de betaalde bedragen exclusief eventuele bankkosten en boetes, de registratierechten en de kosten die gemaakt moeten worden voor de annulering van de I.T. diensten en het individuele verblijf:

• tot en met 30 dagen vóór aanvang van het gebruik van de tent en/of stacaravan: geen annuleringskosten;
• vanaf de 29 e tot en met de 9e dag vóór de ingebruikname van de tent en/of stacaravan: 50% van het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest indien de overeenkomst was uitgevoerd;
• vanaf de 8e dag tot en met de 4e dag vóór aanvang van het gebruik van de tent en/of stacaravan: 75% van het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest indien de overeenkomst was uitgevoerd;
• vanaf de 3e dag vóór de ingebruikname van de tent en/of stacaravan: 100% van het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest indien het contract zou zijn uitgevoerd.

Klachten
De consument moet, volgens  D.L. 79 van 23.05.2011 en door de relatieve veranderingen en integraties gebeurd na deze datum, de gebreken en afwijkingen van het toeristenpakket schriftelijk aangeven aan de organisator en aan de directie van de vakantiestructuur waar hij verblijft. Dit dient uiterlijk binnen 10 werkdagen te gebeuren na het verlaten van de geboekte accommodatie. Doet hij dit niet, dan wordt de klacht nietig verklaard.
Terugbetaling
Alle verzoeken tot terugbetaling moeten gecommuniceerd worden aan Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist srl binnen 10 werkdagen na het verlaten van de geboekte accommodatie. Zo niet, dan wordt het verzoek nietig verklaard. Een eventuele rechtsgang wordt gehouden in het land waar de organisatie is gevestigd.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist srl ten opzichte van de reizigers en hun bezittingen is geregeld door wetten en door de internationale overeenkomsten, betreffende de aansprakelijkheid van de reisorganisator, inclusief de betreffende dienstverleningen, van kracht op het moment van de gebeurtenis welke deze aansprakelijkheid in werking stelt (in het bijzonder besluit D.L. 79 van 23/05/11). De aansprakelijkheid van Happy Camp Family Holidays en Arena Toorist srl kan in geen enkel geval de in de bovengenoemde wetten en overeenstemmingen voorgeschreven grenzen overschrijden.
Annulering en Wijziging van de reis
Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist kunnen volgens de zin van art. 10 van de wet 1084 van 27.12.77 en van de richtlijn 90/314/CEE, zonder vergoeding, het contract geheel of gedeeltelijk annuleren, zonder andere verplichting dan de terugbetaling van de gestorte bedragen. In geval van annulering van het contract vóór de uitvoering hiervan, zijn Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist srl verplicht om het volledige door de reiziger gestorte bedrag terug te betalen. In geval van annulering van het contract tijdens de uitvoering moeten Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist srl alle maatregelen treffen in het belang van de reiziger. De partijen zijn verplicht elkaar op redelijke wijze te vergoeden. De bedragen zullen op ieder moment gewijzigd kunnen worden tengevolge van veranderingen in de tarieven van de vervoerders en de kosten van de toeristendiensten. Wanneer de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de reis te annuleren door dit schriftelijk te melden binnen 24 uur na bekendmaking hiervan. Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist srl reageren alleen op wat uitdrukkelijk in de catalogus staat (onder voorbehoud van variaties of nagekomen wijzigingen welke Happy Camp Family Holidays en Arena Tourist srl zullen communiceren ten tijde van de boeking).
Vergunning
Happy Camp Family Holidays e Arena Tourist srl vergunningsnummer: 4481/06 data 11/08/2006
Verzekeringspolis
Happy Camp Family Holidays
HappyCamp S.p.A.
Vittoria Assicurazioni 670/35/905770 – 670/14/905174
Verplichte communicatie volgens art. 17 van de wet "6 februari 2006 n. 38 ": de Italiaanse wet bestraft misdrijven met betrekking tot prostitutie en kinderpornografie, ook al zijn ze in het buitenland gepleegd.
Mededeling aan de Administratie van de provincie Verona, Bureau voor Toerisme, gedaan op 05-10-18.