Foglald le a nyaralásod!
Az általad indított keresés

Utazási feltételek

A szerzodést a 2011.05.23-i. 79. sz. dekrétum, a 90/314/CEE Direktiva, a témához kapcsolódó nemzetközi konvenciók, és különösképpen a 1970.április 23-i Brüsszeli Egyezmény, törvénybe iktatva a 1977. december 27-én 1084-es számon, valamint a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó részei szabályozzák. A Happycamp Family Holidays felelossége, mint utazásszervezo, az utasokkal és vagyontárgyaikkal kapcsolatban, a fent említett törvények és Nemzetközi Egyezmények által kerül szabályozásra. A Happy Camp Family Holidays felelossége nem terjed túl a fent említett törvények és egyezmények által kijelölt határokon.

ADDENDUM – EGYÉNI TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZODÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Azon szerzodések szabályozása, amelyek tárgya kizárólagosan a szállás értékesítése, vagy szállítás, vagy más, és nem minosítheto utazásszervezésnek, vagy turisztikai csomagnak, a CCV. 1,3,6,art. 17-23, art.24-31. által történik, eltéroen az utazásszervezési szerzodésben foglaltaktól.

SZERZODÉSI FELTÉTELEK

A szerzodésekhez felhasználhatóak a 2011.05.23-i 79-es számú Dekrétum záradékai. A fenti záradékok nem határozzák meg a szerzodések konfigurációját, mint turisztikai csomagét. A fentebb említett szerzodések terminológiája mely hasonlóvá teszi az utazási csomag szerzodéséhez (utazásszervezés, stb) úgy értendo, hogy mindaz az egyéni turisztikai szolgáltatás értékesítési szerzodésébe helyettesítendo bele.

AZ UTAS KÜLÖNLEGES IGÉNYEI

Az utasnak írásban, a foglalás idopontjában kell közölnie esetleges különleges igényeit. Happycamp Family Holidays fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja azokat, írásban, miután ellenorizte az igény teljesíthetoségét azon szolgáltatóknál ,akik ebben érintettek. A Szervezet írásban kell közölje az utazási irodával, akinek kötelessége az utassal tudatni a különleges igény költségeit, ha ezek végrehajthatóak.

HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG

 A szervezo köteles olyan mértékben rendelkezésre állni a fogyasztó számára, amely mértéket számára a törvény vagy a szerzodés kötelezoen eloír. A szervezo nem felelos a fogyasztóval szemben az eladó hibás teljesítése esetén.

JELENTKEZÉS ÉS SZABÁLYOK

A jelentkezés az útra akkor következik be, amikor a Happycamp Family Holidays írásban visszaigazolta a helyek meglétét. A helyek visszaigazolásának feltétele a végösszeg nem több ,mint 25 %-nak beérkezése, amelyet a foglaláskor, vagy a dokumentáció kézhez vételekor kell befizetni. A fennmaradó összeget minimum 45 nappal az utazás megkezdése elott kell kifizetni. A leírt fizetési határidok be nem tartása feljogosítja a Happycamp Family Holidays-t az utast az úttól elállónak tekinteni.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Az útról való elállás esetén a befizetett összegbol visszatérítés jár, miután levonásra kerültek az alábbi bánatpénz összegek. Egyéni utak esetében: az indulási napot megelőző 60 napig: a teljes végösszeg 10%-a, 59-45 nappal az utazás megkezdése elott a teljes végösszeg 25 %-a, 44-30 nappal az út megkezdése elott a teljes végösszeg 35 %-a, 29-9 nappal az út megkezdése elott a teljes végösszeg 50 %-a, 8-4 nappal az út megkezdése elott a teljes végösszeg 75 %-a, ezen terminuson belül nem jár visszatérítés. Semmiféle visszatérítés nem jár annak az utasnak, aki a már megkezdett út megszakítása mellett dönt.

REKLAMÁCIÓK

A fogyasztónak a 2011.05.23. 79.sz. DL. értelmében tértivevényes levél formájában kell benyújtania panaszát az igazgatóság felé, a visszaérkezéstol számított 10 munkanapon belül. Minden olyan eseményrol, amely a szerzodés nem teljesítésének minosül, a fogyasztó köteles késlekedés nélkül a szervezot vagy helyi képviselojét tájékoztatni, hogy azok azonnal cselekedni tudjanak a megoldás érdekében.

SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE

Azon kérelmeknek olyan szolgáltatások árának visszatérítésére, amelyek valamely okból nem kerültek felhasználásra, a visszaérkezéstol számított 10 napon belül kell megérkezniük a Happycamp Family Holidays-hez. Minden vitás kérdésben a szervezo iroda székhelye szerinti bíróság illetékes.

FELELOSSÉG

A Happy Camp Family Holidays felelossége, mint utazásszervezo, az utasokkal és vagyontárgyaikkal szemben, törvények és Nemzetközi Egyezmények által kerül szabályozásra, különösképpen a 05/09/06 206. DL. 94,95,96 által. A Happy Camp Family Holidays felelossége nem terjed túl a fent említett törvények és egyezmények által kijelölt határokon.

A 2006.február 6 38.sz. törvény 17. art. értelmében kötelezo közlemény: az olasz törvény büntet minden olyan cselekedetet, amely prostitúcióval vagy kiskorúakkal kapcsolatos pornográfiával van kapcsolatban, még ha ez külföldön is kerül elkövetésre.

LEMONDÁS VAGY AZ ÚT MEGVÁLTOZTATÁSA

A Happycamp Family Holidays a 77.12.27. 1084 sz. 10 art. és a CEE/314/90 Direktiva értelmében indoklás nélkül felmondhatja a szerzodést részben vagy egészben, csak a visszatérítésre vonatkozó kötelezettségek betartása mellett. Lemondás esetén a Happycamp Family Holidays köteles minden olyan összeget visszatéríteni, amelyet az utastól korábban bevételezett. A szerzodés felmondása esetén a Happycamp Family Holidays mindent meg kell tegyen az utas érdekében. A részvételi díjak bármikor változhatnak az árfolyamváltozások függvényében, melyek érintik a turisztikai szolgáltatások árait is. Abban az esetben, amikor a változás meghaladja a 10 %-os mértéket, a vendégnek jogában áll elállni az úttól. Lemondását írásban, az áremelkedés bejelentésétol számított 24 órán belül kell megtegye.

Happycamp Family Holidays csak azért felelos, amit a katalógusában megjelentet (eltekintve esetleges változásoktól, vagy nyomdahibáktól, melyekrol a foglaláskor tájékoztatja az utast)

FELELOSSÉG BIZTOSÍTÁS

A 05/09/06 206. DL. 100.art. értelmében az olasz Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnál olyan biztonsági alap került létesítésre, amely biztosítja az utas kártalanítását és hazaszállítását a szervezo, vagy közvetíto csodje vagy fizetésképtelensége esetén. A biztonsági alap muködését a Ipari és Kereskedelmi Minisztérium dekrétuma szabályozza összhangban Gazdasági és Pénzügyi Minisztériummal.

MUKÖDÉSI ENGEDÉLY

A Happycamp Family Holidays muködési engedélye: 2006.08.11. 4481/06

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY:

Happy Camp Family Holidays: Vittoria Assicurazioni 6700350000905177-6700140000905174
Arena Tourist srl: Generali Assitalia 050/01114397

Veronai Tartományi Közigazgatási Hivatal Turisztikai Hivatalának közleménye, 2017.09.19.