Zarezerwuj wakacje!
Camping Bella Italia

Camping Bella Italia

od
€ 35,00

Opis

Bella Italia jest najwi?kszym kempingiem nad jeziorem Garda. Oferuje szeroki zakres us?ug, aby zaspokoi? ka?d? potrzeb?. Du?y park wodny wraz z imprezami i pokazami organizowanymi przez zespó? animatorów sprawia, ?e kemping jest szczególnie atrakcyjny dla osób szukaj?cych aktywnego wypoczynku i rozrywki w czasie wakacji.

 

Po?o?enie: na po?udniowym brzegu jeziora Garda, Bella Italia znajduje si? ok. 1 km od miejscowo?ci Peschiera del Garda. Gardaland Park znajduje si? w odleg?o?ci 7 km, a Werona ok. 30 km.

 

Pla?a: kemping ma bezpo?redni dost?p do bezp?atnej kamienistej pla?y.

 

Baseny: Bella Italia posiada park wodny sk?adaj?cy si? z pi?ciu basenów ze zje?d?alniami i atrakcjami wodnymi. Istniej? te? trzy inne baseny dla doros?ych i dla dzieci. Wszystkie baseny s? wyposa?one w parasole i le?aki (w zale?no?ci od dost?pno?ci). Czepki p?ywackie s? obowi?zkowe na basenie pó?-olimpijskim. Bel Beach jest ma??, piaszczyst? pla?? wyposa?on? w parasole i le?aki (zale?nie od dost?pno?ci); Baseny czynne s? od kwietnia do po?owy wrze?nia.

 

Animacje i aktywno?? sportowa: szeroki zakres zaj?? zarówno dla dzieci (w mini klubie) jak i dla doros?ych, dost?pnych od Wielkanocy do ko?ca wrze?nia. Na kempingu jest plac zabaw dla dzieci, boisko do pi?ki no?nej 5-osobowej, boiska do koszykówki i siatkówki, kr?gle, tenis sto?owy, ?ucznictwo. Pokazy sztucznych ogni na wodzie w sezonie co 15 dni. Dost?pne za dodatkow? op?at?: kort tenisowy, wypo?yczalnia rowerów, wypo?yczalnia boi oraz dmuchany plac zabaw. Istnieje mo?liwo?? wypo?yczenia za op?at? sprz?tu sportowego do uprawiania windsurfingu i paraflyingu.

 

Bary i restauracje: cztery restauracje/pizzerie (jedna restauracja posiada du?y taras z widokiem na jezioro), dania na wynos, bar z przek?skami oraz lodziarnia.

 

Sklepy: supermarket i warzywniak na miejscu. Ponadto kiosk, wyroby tytoniowe, sklep z pami?tkami i bazar.


 

Rodzaje zakwaterowania i usługi

Happy Lux
Vedi foto

 • Rozrywka
 • Restauracja
 • Grill
 • Sklep
 • Klimatyzacja
 • Basen
 • WI-FI
 • Zadaszony drewniany taras

Happy Premium
Vedi foto

 • Częściowo zadaszony drewniany taras
 • Rozrywka
 • Restauracja
 • Grill
 • Sklep
 • Klimatyzacja
 • Basen
 • WI-FI

Happy Maxi Tent
Vedi foto

 • Rozrywka
 • Restauracja
 • Grill
 • Sklep
 • Basen
 • WI-FI

Happy Standard
Vedi foto

 • Rozrywka
 • Restauracja
 • Grill
 • Sklep
 • Klimatyzacja
 • Basen
 • WI-FI
 • Przedsionek, altana
 • Drewniany taras

Usługi w zakresie zakwaterowania

Us?ugi: bankomat, sejfy i pralnia samoobs?ugowa. Ponadto punkt internetowy, Wi-Fi, fryzjer, lekarz (w okre?lonych dniach) oraz rampa dla ?odzi.

Wa?na informacja:. motorowery i motocykle nie s? dopuszczone do ruchu na kempingu. Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa nale?y obowi?zkowo nosi? bransoletk? identyfikacyjn? kempingu przez ca?y czas pobytu.

Mobile home (wliczone w cen?): woda, gaz, pr?d, 1 miejsce parkingowe.

Namiot (wliczone w cen?): gaz, energia elektryczna, 1 miejsce parkingowe.

Podczas rezerwacji nale?y poinformowa?: o ch?ci wypo?yczenia po?cieli (co najmniej 28 dni przed dat? przyjazdu), rezerwacji ?ó?eczka i/lub krzese?ka dzieci?cego.

Do zap?aty na miejscu: po?ciel (komplet po?cieli na podwójne ?ó?ko i 2 r?czniki € 20,00; komplet po?cieli na pojedyncze ?ó?ko i 1 r?cznik € 15,00; komplet rodzinny: 1 x po?ciel na podwójne ?ó?ko, 2 x po?ciel na pojedyncze ?ó?ko, 4 r?czniki i 4 r?czniki pla?owe € 60,00; zestaw 2 r?czników pla?owych € 12,00), ?ó?eczko dzieci?ce, krzese?ko i wanienka € 2,00 za sztuk? za dob?.

Depozyt: € 100,00 nale?y ui?ci? w gotówce zaraz po przyje?dzie.

Sprz?tanie ko?cowe: Nale?y pozostawi? miejsce zakwaterowania czyste, w przeciwnym wypadku potr?cimy € 30,00 z Twojego depozytu.

Przyjazdy i wyjazdy: miejsce zakwaterowania b?dzie dost?pne od godz. 16:00 w dniu przyjazdu i musi zosta? zwolnione do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

Ceny

Happy Lux

od
do
Cena
23/03/2019
11/05/2019
68,00 €
11/05/2019
25/05/2019
70,00 €
25/05/2019
08/06/2019
95,00 €
08/06/2019
15/06/2019
105,00 €
15/06/2019
22/06/2019
115,00 €
22/06/2019
29/06/2019
130,00 €
29/06/2019
06/07/2019
170,00 €
06/07/2019
13/07/2019
190,00 €
13/07/2019
17/08/2019
200,00 €
17/08/2019
24/08/2019
170,00 €
24/08/2019
31/08/2019
140,00 €
31/08/2019
07/09/2019
100,00 €
07/09/2019
14/09/2019
70,00 €
14/09/2019
03/11/2019
68,00 €

Happy Premium

od
do
Cena
23/03/2019
11/05/2019
68,00 €
11/05/2019
25/05/2019
70,00 €
25/05/2019
08/06/2019
95,00 €
08/06/2019
15/06/2019
105,00 €
15/06/2019
22/06/2019
115,00 €
22/06/2019
29/06/2019
130,00 €
29/06/2019
06/07/2019
170,00 €
06/07/2019
13/07/2019
190,00 €
13/07/2019
17/08/2019
200,00 €
17/08/2019
24/08/2019
170,00 €
24/08/2019
31/08/2019
140,00 €
31/08/2019
07/09/2019
100,00 €
07/09/2019
14/09/2019
70,00 €
14/09/2019
03/11/2019
68,00 €

Happy Maxi Tent

od
do
Cena
23/03/2019
11/05/2019
35,00 €
11/05/2019
01/06/2019
40,00 €
01/06/2019
08/06/2019
50,00 €
08/06/2019
15/06/2019
55,00 €
15/06/2019
29/06/2019
70,00 €
29/06/2019
06/07/2019
105,00 €
06/07/2019
13/07/2019
135,00 €
13/07/2019
17/08/2019
145,00 €
17/08/2019
24/08/2019
115,00 €
24/08/2019
31/08/2019
85,00 €
31/08/2019
07/09/2019
70,00 €
07/09/2019
03/11/2019
40,00 €

Happy Standard

od
do
Cena
23/03/2019
13/04/2019
45,00 €
13/04/2019
27/04/2019
55,00 €
27/04/2019
25/05/2019
58,00 €
25/05/2019
01/06/2019
80,00 €
01/06/2019
08/06/2019
70,00 €
08/06/2019
15/06/2019
90,00 €
15/06/2019
22/06/2019
100,00 €
22/06/2019
29/06/2019
110,00 €
29/06/2019
06/07/2019
145,00 €
06/07/2019
13/07/2019
165,00 €
13/07/2019
10/08/2019
190,00 €
10/08/2019
17/08/2019
180,00 €
17/08/2019
24/08/2019
140,00 €
24/08/2019
31/08/2019
115,00 €
31/08/2019
07/09/2019
85,00 €
07/09/2019
14/09/2019
65,00 €
14/09/2019
28/09/2019
60,00 €
28/09/2019
03/11/2019
50,00 €

Mapa

Availability

Available
Not available

Search result

Zarezerwuj wakacje!
Camping Bella Italia